Sluit menu
Bijster
Company Body

Bijster

Bijster helpt bedrijven M(aatschappelijk) V(erantwoord) O(ndernemerschap) te realiseren met focus op P(eople), P(rofit) en P(lanet) door :

  • Inzicht te verschaffen in de bedrijfsprocessen en – data (adhv Improview)
  • Bij te sturen waar nodig op basis van de verworven inzichten
  • Indien bijsturing niet kan omwille van vb. capaciteitsproblemen of te weinig kennis dan springt Bijster in de bres met Interim Management activiteiten

Bijster

Corda nav
Corda INCubator
Kempische Steenweg 311/1.02
3500 Hasselt
Corda1 - Corda INCubator
0470/66 27 62
Statistieken
2medewerkers
1vacancy